Tilsvar til vurdering

Virker lite interessert og faglig svak

Jeg har hatt Tone Jørgensen som fastlege over flere år. Tone har til tross for vårt lange pastient-lege forhold veldig dårlig kunnskap om meg om min journal. Hun virker lite interessert og faglig svak. Hun følger aldri opp tidligere diagnoser/operasjoner/plager. Hun tar heller aldri initiativ til sjekk av blodtrykk eller blodprøver.
Jeg kvier meg ofte til legebesøk hos Tone, siden hun som regel bagatelliserer plagene jeg oppgir. Hun gir meg en følelse at hun kaster bort tid som kunne vært brukt på andre som trenger det mer.
Tone fremstår veldig travel, effektiv og rask. For rask? Det blir ofte feil med resepter og henvisninger.
Jeg føler meg rett og slett ikke trygg hos Tone og står nå på venteliste til ny fastlege.