Tilsvar til vurdering

Lite profesjonell

Dårligste pasientbehandling jeg har opplevd i helsevesenet. Manglende og til tider feil informasjon, som blant annet førte til utgifter på flere tusen over det jeg ble forespeilet. Lite samarbeidsvillig og manglende kjennskap til gjeldende regelverk. Jeg vil advare andre mot å gå i samme fellen som meg, anbefaler å avtale alt nøye og få alt skriftlig fra denne mannen før man mottar behandling!