Tilsvar til vurdering

Anbefales ikke

Vært sykemeldt i snart 1 år. Dårlig oppfølging, problemer med sykemeldinger og lite tilstedeværelse.