Tilsvar til vurdering

Overfladisk

Føler at han er lite lyttende og nesten uinteressert i det en kommer til han for å få hjelp til.
Dårlig til å følge opp når det er tatt prøver.
Er kronisk syk, men trur ikke han vet noe om min tidligere helsetilstand.
Ellers må jeg si at Elvebakken legesenter har tapt seg, syns det er store utskiftinger stadig vekk.