Tilsvar til vurdering

Uinteressert, men smilende

Det er behagelig med en smilende og hyggelig lege, men jeg opplevde dr.Thorn som fraværende og lite oppmerksom. Han har åpenbart ikke lest journalen før jeg kommer inn og støtter seg på mine opplysninger!! Han er så opptatt med annet i tankene at jeg må selv spørre om det meste. Dessuten har han altfor mange pasienter i timen (mer penger i kassen) slik at han er alltid forsinket og stresser for å bli fort ferdig med meg.