Tilsvar til vurdering

Trevlig lege

Effektivt samtale, proffesionellt bemötende og lätt at samtale med.

Litt bedre luft i venterom hade vart en god idè.