Tilsvar til vurdering

Kald, og overhode ikke imøtekommende.

Hverken barn eller samboer ble møtt på en måte som forventes. Vi ønsket ikke å ha mer med dette senteret å gjøre etter første besøk. Dette gjorde jeg svært tydelig til sekretæren som jeg snakket med.
Allikevel ble barn og samboer satt opp på ny time. Timen ble avbestilt, men enda en ny time ble registrert av legen. Denne fikk vi ikke varsel om, før det lå en betalingspåminnelse med ekstra gebyr i posten. Timen til barnet (5 mnd.) lot seg ikke avbestille på nette.
Jeg ba om å få snakke med behandeler, men det fikk jeg ikke. Det har heller ikke vært forsøk på å ta kontakt med meg, som var en opprørt pårørende.
Poenget er, her er det pengene og ikke pasientene som er de viktigset. Det var min erfaring. Håper andre har bedre erfaringer.