Tilsvar til vurdering

Uengasjert, lite lyttende og egen

Andrea Berz er lite interessert i pasienten, men er mer opptatt av egen kunnskap og ufeilbarlighet. Å være spørrende til hennes konklusjoner blir ikke godt mottatt. Det er tross alt pasienten som kjenner egne plager best.