Tilsvar til vurdering

Hun glemte meg

Svar fra Tønsberg sykehus på koloskopiundersøkelse kom på mail til legen den 29.juli fikk jeg høre fra sekretæren da jeg ringte 26.aug. Hjelpsom legesekretær tok tak, leste diagnosen og jeg kunne kjøpe medisiner samme dag. Fastlegen hadde ikke lest mailer fra Tønsberg som hadde kommet for lenge siden, og jeg skulle hatt medisiner for ulcerøs kolitt siden begynnelsen av august. Hadde jeg ikke ringt hadde jeg ikke fått vite noe.