Tilsvar til vurdering

kompetansesvikt

Sitter ofte i tlf under timen. ufokusert og tilbyr unødvendige behandlinger. føler det er økonomisk baktanke for å tjene penger. ikke nok kompetanse. snakker ofte om hva hun kanskje heller ville gjort under selve behandlingen istedenfor å gjøre det før og avklare. misfonøyd og føler ikke trygghet.