Tilsvar til vurdering

Mangelfull oppfølging

Har hatt mange turer for å purre på både for henvisninger, prøvesvar og andre vesentlige opplysninger. Dette skal være unødvendlig.