Tilsvar til vurdering

Dårlig uinterresert i pasienten

Utligjennelig, grov, vanskelig å forstå og altid på ferie. Er meget uinterresert i pasienten og til tider kan vare hissig, lite kunnskap i faget sitt