Tilsvar til vurdering

Blir i liten grad lyttet til

Jeg opplever at han i liten grad lytter til min beskrivelse av problemet. Han viker lite engasjert i meg og mitt.