Tilsvar til vurdering

Lite tilgjengelig lege, med svakt servicepersonell

Flink og hyggelig lege som jobber på en svært dårlig organisert legeklinikk. Mulig det er for mange pasienter, men ventetider på 3-4 uker er simpelthen for lenge.
Kanskje man kunne oppfordre til å finne seg andre fastleger hvor tilgjengeligheten er bedre.

Spesielt vil jeg bemerke servicepersonellets (i skranken) negative fremtoning. Hverken hilser når du kommer eller ser på deg når de snakker, og fremstår kort og avvisende. Det har gjentatt seg ved flere besøk.