Tilsvar til vurdering

Svært dårlig. Uprofesjonelt.

Hadde infeksjoner som jeg påfølgende dag ble innlagt for på Elverum, dette oppdaget ikke Ali og jeg fikk ingen antibiotika. Måtte fysisk hente henvisningen dagen etter da han ikke sendte den elektronisk. Svarte på telefon mens jeg satt i stolen og var mer opptatt av å få meg til å bestille time for å fjerne tannstein. Svært uprofesjonell tilnærming og lite hygienisk å prate i telefon mens man har en pasient.