Tilsvar til vurdering

Følger dårlig opp

Har vært fastlege gjennom flere år men må dessverre bytte pga meget mangelfull oppfølging (henvisninger blir ikke sendt, selv ikke etter utallige purringer). Dette er synd da legen er positiv og hyggelig og tar seg tid til hver pasient (- ett stort pluss, selvom det medfører venting på legekontoret).