Tilsvar til vurdering

Arrogant

Er arrogant og lite empatisk. Bør tenke hvilken vei han har valgt - altså å bli lege. Da bør man ha empati med pasienter og pårørende.