Tilsvar til vurdering

Lyttende men kanskje ikke så engasjert

Legen tar seg tid til å lytte til pasienten, men virker kanskje litt uengasjert og har en litt ovenfra og ned holdning.
Ellers virker legen å være rellativt kunnskapsrikt.