Tilsvar til vurdering

Rik på teoretisk kunnskap, men ser ikke mennesket.

Han lytter, men han hører ikke. Jeg fikk inntrykk av at han var mer opptatt av å belære enn å hjelpe, og jeg opplevde ham som arrogant og nedlatende. Fjern og uinteressert dersom jeg ville ta opp noe han ikke interesserte seg for.