Tilsvar til vurdering

Svarer ikke. Gjelder Moloklinikken.

Ble henvist av fastlege vedr. CT av hjerteregionen medio mars.
Fikk ikke innkalling og purret etter 4 uker. Legen skulle se på henvisning og innkalle.
Nå, 30 april; ingen innkallelse.

Elendig! Ber fastlegen min gi ny henvendelse til annen lege/klinikk.

"