Tilsvar til vurdering

Utgir lite informasjon, råd, oppfølging. Absolutt ingen god lytter,

Opplever svært lite informasjon og kommunikasjon under samtale. Lite blikk-kontakt under samtale. Ofte forsinkelse, og i tillegg til det opplever jeg å måtte prate fort og effektivt under samtale. INGEN god lytter. Gjentar gjerne spørsmål som jeg nylig svarte på. Jeg er ikke fornøyd med oppfølging og føler at jeg selv må be om eks. blodprøve, infeksjonsprøve ect. Jeg føler meg overhodet ikke trygg, skal bytte fastlege.