Tilsvar til vurdering

Lite oppfølging.

Hyggelig nok, og fungerer greit så lenge du vet hva du trenger. Utfordringen oppstår når det ikke er klart hva som feiler deg, eller har en tilstand som trenger oppfølging. Får litt inntrykk av at jeg er der på lånt tid, og at hun vil ha deg ut av kontoret fortest mulig.