Tilsvar til vurdering

Virker hyggelig og uinteressert

Ønsker fint velkommen hvordan er det med deg .Har dårlig innlevelsesevne og virker kald og uinteressert .Engasjerer seg lite i pasientens situasjon - like bra å ikke gå dit føles bedre uten.