Tilsvar til vurdering

Grei og hyggelig, men litt for positivt innstilt

Jeg har vært hos Maria Ræder noen ganger i de senere år. Først ifbm. symptomer som fikk meg til å tro at jeg kunne ha en tilstand som kunne gjøre det vanskelig å bli gravid, og senere i forbindelse med ufrivillig barnløshet. Dr. Ræder er lett å snakke med, og har gjennomgående vært hyggelig og i godt humør. Når hun har gjort undersøkelser har hun understreket at alt ser fint ut og at jeg ikke trenger å bekymre meg. Sist jeg var hos henne sa hun at den ufrivillige barnløsheten helt sikkert ville ordne seg hvis vi bare ga det tid. Nå, etter flere år, viste det seg at jeg har en tilstand som kan gjøre det vanskeligere å bli gravid, men som kan være svært vanskelig og oppdage (og som har vært svært vanskelig å oppdage). I etterkant skulle jeg ønske Dr. Ræder kunne ha vært mer åpen om at selv om undersøkelsene som gjøres hos henne ikke finner noe galt så betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er noe galt, i og med at undersøkelsene som gjøres ikke er presise nok til å fange opp alle tilstander som kan påvirke fertilitet. Kanskje skulle jeg også, basert på symptombildet, ha blitt henvist videre til noen som kunne ha gjort mer presise undersøkelser.