Tilsvar til vurdering

Legen er fraverende

Legen er fraverende og lite bekreftende som gjør at jeg sjelden el. aldri vet hva hun mener, el. har forstått mine problem.