Tilsvar til vurdering

Vil ha pasienten ut så fort som mulig

Lite engasjert og dårlig til å høre på pasientens problemer. Vil helst bare se på beskrivelsen fra henvisningen og få pasienten ut igjen så fort som mulig.
Telefontid fra 8-10 er for dårlig.