Tilsvar til vurdering

Distre

Virker ikke som har lest journal eller satt seg nok inn i saken eller husker hva som har blitt meldt/sagt tidligere. Må gjenta ting x ant ganger. Smiler, klapper på skuldra etc, og framstår som blid og hyggelig, og spør hvordan det går. Bra det, men virker utrygt når han har på forhånd faktisk har fått beskjed hva det gjelder. Virker lite oppdatert og uproff. Får selvfølgelig raskt time ettersom tenker det ikke er så på mange på listen..,