Tilsvar til vurdering

Ikke god lytter

Inger Noer er en hyggelig lege, men lytter ikke nok på pasienten . Hun har sine egne meninger og hører ikke ordentlig på hva pasienten sier