Tilsvar til vurdering

Lite engasjert og lyttende

Var med han med vårt barn på 1 år, og fikk følelsen av at han ikke var interessert i å høre på oss. Han virket noe forutinntatt på at det ikke var noe sykdom, og ville ikke undersøke noe nærmere på tross av vi fortalte at symptomene var litt fra og til og at de akkurat under legebesøket var fraværende. Vi synes en lege bør lytte til hva som er normal og unormal oppførsel for barn under 1 år, da det er vanskelig å se på barn en ikke kjenner i løpet av en 10 minutter undersøkelse, dette fikk vi inntrykk av legen ikke var interessert i.