Tilsvar til vurdering

Lang ventetid

Sissel er blid og hyggelig, men 3 ukers ventetid for å få time er ikke ok. Spesielt hvis du trenger tett oppfølging. Har du alvorlige helseutfordringer bør du velge en annen lege.