Tilsvar til vurdering

Følger ikke opp.

Den mest passive legen vi har opplevd. Liker å prate selv og avbryter pasienten. Får ikke hjelpen vi trenger.