Tilsvar til vurdering

Lite forståelsesfull

Er du ute etter en lyttende, forståelsesfull og handlingsdyktig lege... styr unna. Som kronisk syk har hun vært svært lite imøtekommende, lite åpen for konstruktiv kritikk og heller ikke intr i og diskutere annet en satte diagnoser.