Tilsvar til vurdering

Fikk dårlig førsteintrykk

Virker ikke så interessert i å sette seg inn i helheten. Har flere ganger hentet meg inn 10-15 min for seint, og virker mest opptatt av å bli fort ferdig, sånn at han kan ta inn forsinkelsen. Jeg har vært fornøyd med og tillit til at han har tatt omfattende nok prøver, men savner at han setter seg inn i mine saker, og at han ser meg som person. Må hver eneste gang fortelle på nytt hva jeg trenger hjelp til, virker som han har dårlig evne til å se kroppen som helhet hvis man har flere ting han må forholde seg til.