Tilsvar til vurdering

Dårlige opplevelser

Opplevde å ikke bli tatt på alvor (nesten latterliggjort..), vanskelig å prate med, arrogant holdning.