Tilsvar til vurdering

Lite forståelig, og lite omsorg ovenfor pasienten

• Lite interessert i pasientens plager
• Dårlige råd « gå å tren»
• Lite forståelsesfull, ville nesten ikke høre etter pasientens historie/ plager som har pågått i flere år.
• Respektløs