Tilsvar til vurdering

Både positive og negative sider

Kari aviser aldri et problem og vil alltid høre på deg å undersøke problemet. Min utfordring er at hun ikke husker/har lest seg opp godt nok fra gang til gang, og spør ofte om de samme spørsmålene mange ganger. Det kan oppleves som at det er mye hun ikke kan utenatt og søker ofte opp informasjon. Dette er på en måte betryggende, men også litt frustrerende noen ganger og møte en som leser fra en bok eller en nettside isteden for å gi sin personlige erfaring. Får litt følelsen av at dette kunne jeg googlet selv.

Ved å velge denne legen får du en lege som aldri vil si dette er ikke noe å bry seg om før hun har undersøkt. Hun lener seg på faglig kunnskap og profesjonalitet, heller enn følelser og innlevelse.