Tilsvar til vurdering

Flink på det han kan, men bagateliserer alt annet (det han ikke kan)

En lege som har mye kunnskap, men som er svært dårlig til å følge opp anbefalinger, avtaler og diagnoser han ikke vet mye om. Han kan fort bagatelisere uttalelser fra andre leger/sykehus. Følte meg til slutt utrygg på om jeg fikk riktig hjelp hos denne legen. Har derfor valgt å bytte lege etter mange år hos denne legen.