Tilsvar til vurdering

Udugelg som lege.

Jeg støtter fullt ut de siste vurderingene som er skrevet om Halgunset. Hun avbryter deg før du har fått fram årsaken til at du har time der, hun holder nærmest foredrag om ting som ikke har relevans til problemet, og det gis ingen mulighet til å drøfte noe, langt mindre ha en samtale. Hun sa til meg sist : «er det du eller jeg som skal snakke her?» En sånn lege har vi ikke bruk for. Hun forstår ikke hva pasienten sier, selv om hun forstår og snakker norsk veldig bra. Helt håpløst. Skift fastlege !!!!