Tilsvar til vurdering

Savnet at han våget å snakke om det som er veldig vsnskelig

Jeg opplever at Grorud har lett humør, prater mye og sitter lite i ro. Jeg har jobbet dypt i eget liv, og våger å prate om min veldig tøffe helsemessige situasjon. Jeg opplevde at Grorud vek unna da. En gang sendte han et skriv om meg til en annen fagperson med mine diagnoser osv. Helt for seg selv sto det en krenkende og usann betegnelse på meg som person. Han har i ettertid måtte stryke den, da han ikke har dekning for det. Skummelt at han ikke skjekker hva han skriver før han sender det. Jeg har selv jobbet i helsevesenet og da lærte vi en høy etisk standard på journalføring. Han glemte også flere ting han fått beskjed om å følge opp om min helse.