Tilsvar til vurdering

Blir ikke hørt, trodd eller forstått

Veldig lite empatisk, mest overfladisk. Snakker over hodet på en. Kommer ikke ordentlig til orde og en henvisning som ble etterspurt fire ganger, ble ikke gjort noe med på over 6 mnd. Anbefales ikke.