Tilsvar til vurdering

Utrygg og lytter ikke

Gir ikke tid til pasienter.
Ser ikke på pasienten ,fokuserer kun på tiden.

Jeg var ikke fornøyd med hans arbeid