Tilsvar til vurdering

Imøtekommende og hyggelig,1 men lite orden og faglig usikker

Holder sjeldent avtaler eller løfter til tider han lover , prater mye, lytter mindre, virker faglig usikker og er svært ofte forsinket