Tilsvar til vurdering

Ikke bra

Kom aldri til ordet. Ble ikke spurt om noe som helst, ble ikke sjekket for noe som helst. Han snakket i vei om andre pasienter og hva de hadde opplevd etter prøving. Spurte ikke meg om noe som helst spørsmål.