Tilsvar til vurdering

Tillit og kommunikasjon

Leser opp fra en bok, snakker for lite med pasienten.
Får ofte inntrykk at hun ikke har nok kunnskap til jobben.