Tilsvar til vurdering

Vurdering

Har opplevet å bli møtt på en meget respektløs måte i en svært sårbar livssituasjon.

Generelt dårlig service og legen har vært svært lite tilgjengelig, og responderer ikke på beskjeder, samt at han ikke tar kontakt når han selv har avtalt det.