Tilsvar til vurdering

Vikanes: utydelig og forsinket

Det har vært forsinkelse til alle timer. I kombinasjon med at selve konsultasjonen er kjapp gjennomført og kommunikasjon noe uklar, blir dette dessverre en dårlig helhetsvurdering.