Tilsvar til vurdering

Anbefales ikke

Opplevde ikke å bli trodd eller forstått når jeg fortalte om mine plager. Jeg opplevde henne som ufølsom og lite interessert i å lytte eller hjelpe meg. Hun tok heller ikke hensyn til at jeg ble synlig opprørt på grunn av dette. Jeg dro rett og slett fra legebesøket på gråten. Byttet fastlege rett etter besøket.