Tilsvar til vurdering

Føler meg uønsket

Føler at jeg bryr legen unødvendig, og at jeg egentlig ikke er ønsket eller blir tatt seriøst. For alle andre sliter med det samme og mange andre har det verre enn meg.