Tilsvar til vurdering

Oppleves arrogant og lite lyttende.

Jeg opplever at legen ikke lytter til min beskrivelse, eller vurdering av egen tilstand.
Jeg er svært sjelden syk, men har av og til utfordringer knyttet til trening og skader.
Han undersøker ikke, ser ut til å gjøre forhastede konklusjoner, og har gjort feilvurderinger, til tross for tilbakemeldinger.
Jeg har nå valgt å skifte fastlege pga gjentatte dårlige erfaringer.