Tilsvar til vurdering

Styr unna

Kald, usympatisk, arrogant, har ingen medfølelse. Prater nedlatende til deg. Behandler deg ikke som et menneske og får deg til å føle deg mindreverdig.

Vil ha deg ut av kontoret fortest mulig.

Har satt meg på venteliste til en annen lege...